Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Актуелности / Набавкa

Документи:
Назив документа
· Позив за достављање понуде за набавку Резерних делова и потрошног материјала за чарунаре
· II Позив за достављање понуда -Набавка услуга лица за безбедност и здравље на раду
· Позив за достављање понуда-Набавка Windows лиценци за оперативне системе за рачунаре
· Позив за достављање понуда -Набавка штампача
· Позив за достављање понуда - Набавка за сервисирање рачунара и штампача
· Позив за достављање понуда -Набавка рачунара и рачунарске опреме
· Други позив за достављање понуда-Набавка услуга-сервис и поправке клима уређаја, фрижидера, замрзивача и вентилације
· План јавних набавки за 2024. годину
· Позив за достављање понуда-Набавке услуге за партије :1. Припреме и штампања издања; 2. Фотокопирање, штампање и коричење материјала
· Позив за достављање понуда - Набавка услуга интернета и телевизије
· Позив за достављање понуда- Набавке добра- лабораторијске услуге
· Позив за достављање понуда - Набавкa за одржавање комуниксционих инсталација за интернет, телефонску централу и видео надзор
· Позив за достављање понуда -Набавка алата и техничког материјала
· Набавке услуге сервисирања и еталонирања медицинске опреме, за потребе Института за ментално здравље.
· Позив за достављање понуда- Набавка текстилног програма
· Позив за достављање понуда - Набавка ЕКГ апарата и сетова за реанимацију
· Позив за достављање понуда-Набавка одржавања комуниксционих инсталација за интернет, телефонску централу и видео надзор
· Позив за достављање понуда -Набавка услуге сервисирања штампача
· Јавни позив за достављање понуда - Набавка санитетског и потрошног материјала (за потребе генетичке лабораторије)
· Набавке услуге- конролисања и оверавања мерила који су саставни део медицинских средстава за потребе Института за ментално здравље.
· Позив за достављање понуда - Набавкe Добра- пешачке капије (металне баријере) за потребе Клиничког одељења за болести зависности у оквиру Клинике за болести зависности Института за ментално здравље
· Позив за достављање понуда - Набавке рачунара и рачунарске опреме
· Позив за достављање понуда - за набавку софтвера за књиговодство, финансије и материјалне послове
· Позив за достављање понуда -Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедности – (ПП апарати)
· Позив за достављање понуда -Услуга санације мокрих чворова
· Позив за достављање понуда-Услуге посредовања при организацији едукативних скупова за „Пројекат кризне психо – социјалне подршке заједници“.
· Позив за достављање понуда - Санација подова
· Набавке услуге сређивање архивске грађе за 2021. годину и 2022. годину
· Позив за достављање понуда - Резервни делови за компјутере
· Набавка добара- Осталог материјала за превозна средства (резервни делови, гуме)
· Позив за достављање понуда - Набавке услуга- текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
· Позив за достављање понуда -Поправка клима уређаја и машина
· Позив за достављање понуда - Потрошни материјал за водовод и канализацију
· Позив за достављање понуда - Набавка добара текстилног програма
· Позив за достављање понуда - Рачунари и рачунарска опрема
· Позив за достављање понуда - Клима урењђаја
· Позив за достављање понуда - Електро опрема
· Позив за достављање понуда -Регистрација возила
· Позив за достављање понуда
· План јавних набавки за 2023. годину
· Oдлука о покретању поступка набавке
· Јавни позив и конкурсна документација-Генетика
· План јавних набавки
· Измена и допуне правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама
· Извештај за набавку услуге пеглања и прања веша
· Спецификација артикала за набавку услуга прања и пеглања веша
· Набавкa услуга прања и пеглања веша
· Конкурсна документација - Набавкa oбезбеђења лица и запослених

Даље: Архива