Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Одсек за правне кадровске и административне послове

 

  • прати нове законске прописе старајући се да се они примене у пракси;
  • обезбеђује потпуну и правилну нормативно-правну основу за делатност Института;
  • обезбеђује планирање, пријем и праћење кретања кадрова на нивоу Института;
  •  обезбеђује пружање правне и друге помоћи раду органа управљања у Институту као и рад различитих комисија;
  •  обезбеђује да се општи и технички послови у Институту обаве брзо, квалитетно и економично.      

      
Руководилац одсека правних кадровских и административних послова:      
Данка Јаћимовић, дипл.правник      
контакт:011/ 330-75-24