Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Актуелна истраживања на ИМЗ
Етички кодекс – Добра научна пракса (2004)
Правилник о вредновању НИР – Сл.Гласник (2016)

Пријављивање истраживања на Институту за ментално здравље

Универзетет у Београду: Наука (корисне информације)

2023

12/2023
Назив: Повезаност раних маладаптивних искустава и дисфункционалних уверења са склоношћу ка суицидалним покушајима
Мастер рад: Елена Стевановић
Ментор: Доц. др Ивана Перуничић Младеновић
Период: 2023-2024

11/2023
Нaзив: Улога личности и породичних односа у разумевању зависничког понашања
Мастер рад:  Алекса Стамeнковић
Ментор: Доц. др Ивана Перуничић Младеновић
Период: 2023-2024

10/2023
Назив: Анализа праксе прописивања карипразина на Институту за ментално здравље
Главни истраживач: Проф. Нађа Марић Бојовић
Остали истраживачи: Асист. др Сања Андрић Петровић, Асист. др Вања Мандић Маравић, Асист. др  Данило Пешић, др Иван Ристић, др Душан Јанковић.
Период: 2023-2024

09/2023
Назив: Испитивање алтерације про и антиинфламаторних цитокина код особа са психотичним поремећајима у односу на искуство злостављања у детињству
Главни истраживач: Кл. асист. др сци. мед. Ана Муњиза Јовановић
Период: 2023-2026

08/2023
Назив: Психоимунолошке карактеристике особа са депресивним поремећајем и њихова повезаност са инфекцијом Токсопласмом гондии
Докторска теза: Теодора Јовановић
Ментори: Кл. асист. др сци. мед. Ана Муњиза Јовановић, Доц. др сци. мед. Милутин Костић,
Период: 2023-2026

06/2023
Назив: Феноменологија зависности, антрополошки осврт на искуство зависности у србији.
Мастер рад: Огњен Паројчић
Ментор: др Невена Милановић Минић
Период: 2023

 

05/2023
Назив: Социјална когниција особа са епилепсијом
Главни истраживач: Асс. Сташа Лалатовић
Ментори: Проф. др Надежда Крстић, Доц. др Маја миловановић
Период: 2023-2024
 
04/2023
Назив: Процена ефеката примене психосоцијалне подршке паровима са
инфертилитетом
Главни истраживач: Доц. др Бојана Пејушковић
Период: 2023-2024
 
03/2023
Назив: Испитивање утицаја Тренинга вештина неговатеља на побољшање
квалитета живота и редукцију нивоа стреса код родитеља/старатеља деце са
развојним поремећајима
Главни истраживач: Др Милица Влаисављевић
Ментор: Проф. др Милица Пејовић Милованчевић
Период: 2023-2025
 
 
02/2023
Назив: Процена ефеката примене минималног пакета услуга психосоцијалних
интервенција за младе у здравству, образовању и социјалној заштити
Главни истраживач: Кл.асист. др Марија Митковић Вончина
Период: 2023-2024
 
 
01/2023
Назив: Истраживање неповољних животних искустава у детињству код
становника привремених насеља
Главни истраживач: Др Јелена Васић
Ментор: Проф. др Милица Пејовић Милованчевић

Период: 2023-2023

 

2022

 25/2022

Назив: Повезаност концентрације Ц реактивног протеина са симптомима
депресивности код адолесцената и одраслих пацијената са депресијом
Главни истраживач: Кл. асист. др Ана Муњиза Јовановић
Период: 2022-2023


24/2022

Назив: Мапа социјалног окружења, као и начин информисања о дијагнози код
пацијената у Дневним болницама ИМЗ-а
Главни истраживач: Доц. др Милутин Костић
Период: 2022-2023


23/2022

Назив: Емоционална дисрегулација адолесцената - студија предиктора и
исхода
Главни истраживач:Кл.асист. др Марија Митковић
Ментори: проф. др Милица Пејовић Милованчевић,  Доц. Ивана Перуничић
Младеновић, Кл.асист. др Марија Митковић
Период: 2022-


22/2022

Назив: Медицинске сестре - промотери здравих стилова живота
Главни истраживач:Катарина Милошевић, вмс, студент
Ментор: Др Биљана Мајторовић
Период: 2022-2022

20/2022

Назив: Квалитет живота родитеља и старатеља деце са аутизмом
Главни истраживач: Др Данијела Мијановић
Ментор: Проф. др Дејана Вуковић

Период: 2022-2022

19/2022

Назив: Испитивање постојеће подршке младим људима са поремећајима спектра аутизма (ПСА) и њиховим породицама

Главни истраживач:  Проф. др Милица Пејовић Милованчевић

Период: 2022-2022


18/2022

Назив: Процена "минимално важне" и "довољно важне" разлике за антидепресивну терапију депресије.

Главни истраживач:  Кл.асист. др Милутин Костић

Период: 2022-2023


17/2022

Назив: Валидација српске верзије скале стигматизације епилепсије

Главни истраживач: Доц. др Маја Миловановић

Период: 2022-2023


16/2022

Назив: Емотивно осетљиви виртуелни сарадник за децу са аутизмом

Главни истраживач: Проф. др Милица Пејовић Милованчевић
 
Период: 2023-2026


 15/2022

 

Назив: Протективни и фактори ризика за индивидуално и релационо функционисање родитеља
 у различитим фазама дијагностиковања поремемећаја из спектра аутизма код деце

Главни истраживач: Маша Марисавлјевић, психолог МА

Период: 2022-2023


14/2022

Назив: Суицидалност код пацијената са рекурентном, великом и депресијом у склопу БАП-а
 у корелацији са граничним поремећајем личности

Главни истраживач: Доц. др Бојана Пејушковић

Период: 2022-2023


12/2022

Назив: "Социотерапијски клуб четвртком" и квалитет живота корисника услуга

Главни истраживач: Проф. др Нађа Марић Бојовић

Период: 2022-2024


11/2022

Назив: Психолошке склоности комплементарним и алтернативним третманима за проблеме менталног здравља (КАМ) код здравствених радника и сарадника

Главни истраживач: Снежана Мрвић (Доц др Марија Бранковић ФМК)

Период: 2022-2022


10/2022

Назив: Преписивање clozapina код пацијената са неафективним психотичним поремећајима

Главни истраживач: Доц. др Чедо Миљевић

Период: 2022-2023
 
08/2022

Назив: Значај негативних животних искустава у развоју зависности од психоактивних супстанци и коцкања

Главни истраживач: Драгица Богетић

Ментор: проф. др Александар Југовић (ФАСПЕР)

Период: 2022-2023

07/2022

Назив: Нова интервенција за имплементацију фармакогенетике у психијатрију

Главни истраживач: доц. др Марин Јукић

Сарадници носиоца истраживања: др Петар Вуковић, доц. др Чедо Миљевић, проф. др Нађа Марић

Период: 2022-2025

06/2022

Назив: Психолошке склоности комплементарним и алтернативним третманима за проблеме менталног здравља (КАМ)
Истраживач: Снежана Мрвић, дипл. психолог

Ментор: Доц др Марија Бранковић (ФМК, Универзитет Сингидунум)

Период: 2022

05/2022

Назив: Проучавање ефеката миркоделеције хромозома 22 (22q11) на појаву неуроразвојних поремећаја и неуродегенеративних болести

Главни истраживач: проф. др Милица Пејовић-Милованчевић

Сарадници: кл. асист. Вања Мандић-Маравић, др Роберто Грујићић, проф. Јелена Радосављев-Кирћански, др Марко Јелисавчић и др Милица Влаисављевић

Период: 2022-2023

04/2022

Назив: Упоредна и засебна анализа социо-демографских и дијагностичких петогодишњих карактеристика првих прегледа Одељења за специјалистичко-кинсултативне прегледе и Кабинета за психотерапију ИМЗ-а

Главни истраживач: Прим. др Олга Чоловић, проф. др Милица Пејовић Милованчевић

Сарадници: Кл. асист. др Ана Муњиза Јовановић, др Милица Везмар, др Махајло Илић, др Мила Јаковљевић, др Теодора Јовановић

Период  – 2022- 2025

 

03/2022

Назив: Анализа терапије одржавања психотичних поремећаја у Институту за ментално здравље у Београду

Главни истраживач: Проф. др Нађа Марић Бојовић

Сарадници: Кл. асист. др Сања Андрић Петровић, кл. асист. др Вања Мандић Маравић,кл. асист. др Данило Пешић, др Иван Ристић и др Душан Јанковић

Период  –  2022-2023

 

02/2022

Назив: Утицај хортикултурнетерапије на ментално здравље у урбаним срединама

Главни истраживач: Проф. др Оливера Вуковић, проф. др Јелена Томићевић Дубљевић, др Милица Везмар

Сарадници: Др Теодора Јовановић

Период  –  2022

 

01/2022

Назив: Несуицидално самоповређивање младих: испитивање специфичности функције самокажњавања

Главни истраживач: Ана Радановић

Ментори: Проф. др Ксенија Крстић, проф. др Љиљана Михић

Период  –  2022-23


 

2021

 

15/2021

Назив: Фармакотерапија из спектра аутизма-искуства и ставови родитеља/старатеља

Главни истраживач: Кл. асист. др Вања Мандић Маравић, проф. др Милица Пејовић Милованчевић

Сарадник у истраживању: Кл. асист. др Милутин Костић, др Роберто Грујичић, др Јелена Васић, др Сања Лештаревић, др Јована Маслак

Период израде – 2021-23

 
14/2021

Назив: Суицидално понашање деце и младих у току пандемије COVID-19 

Главни истраживач – Проф. др Милица Пејовић Милованчевић

Сарадници – Др Дарја Шеган

Период  –  2021

13/2021

Назив: Пилот истраживање утицаја психосоцијалне интервенције DIALOG+ на квалитет живота пацијената оболелих од епилепсије

Главни истраживач: Доц. др Маја Миловановић

Сарадници: Проф. др Нађа Марић, Јана Сарић, Мр сци, Александра Паројчић, Др Иван Ристић

Период израде –  2021-2022

12/2021

Назив: Стандардизација упитника Inventar изјава о самоповређивању (Inventory of Statements about Self-Injury – ISAS) и о односу према лечењу и Discord апликацији пацијената који се самоповређују

Главни истраживач: Кл. асист. др Милутин Костић

Сарадник у истраживању: Др Сања Лештаревић, Ана Радановић, Др Јелена Васић

Период израде – 2021- 2022.

11/2021

Назив: Клиничко искуство/интуиција психијатара у брзој процени прогнозе пацијента у акутном погоршању – студентски рад

Главни истраживач – Кл. асист. др Милутин Костић

Сарадници – Урош Миладиновић

Период израде – 2021- 2022.

10/2021

Назив:Дијагностика неафективних психоза заснована на НМР метаболомици

Главни истраживач: Борис М Mандић, др сци, научни сарадник (PMF)

Сарадници: Доц. др Чедо Миљевић

Период израде –  2021-2026.

09/2021

Назив: Међународна студија о трауми у вези са порођајем- International Survey of Childbirth-related Trauma (INTERSECT)

Главни истраживач: Prof. Dr Susan Ayers

Сарадник у истраживању: Кл. асист. др Маја Милосављевић

Период израде – 2021- 2023.

08/2021
Назив: Карактесистике личности адолесцената са проблемом зависности од интернета

Главни истраживач – Анђелија Димовић (Проф. Тамара Џамоња-Игњатовић)

Сарадници – Марко Калањ, Никола Љубичић, Бранко Ристић, Тања Адамовић, Др Драган Пајић, Др Светислав Митровић

Период израде  – 2021-2022

07/2021

Назив: Утицај арт терапије на побољшање психијатријских симптома

Главни истраживач – Др Теодора Јовановић (Др Милица Везмар)

Сарадници – Кл. асист. Милутин Костић, др Сања Ступар, др Јелена Бузејић, Бранка Судар

Период израде –  2021-2022

06/2021

Назив: Процена ефективности програма Креативни простор за ментално здравље у унапређењу квалитета живота психијатријских корисника

Главни истраживач - Маша Вукчевић Марковић, PhD,

Сарадници - Ирена Стојадиновић-PIN, доц. др Бојана Пејушковић

Период израде –  2021-2022
05/2021

Назив: Испитивање дезинтеграције као индивидуалне карактеристике код особа са поремећајима из спекра психозе

Главни истраживач - Др Иван Ристић

Ментор - Проф. др Нађа Марић Бојовић

Ко-ментор - Проф. др Горан Кнежевић

Сарадник у истраживању - Доц. др Чедо Миљевић

Публикације:

  • Ristić I, Knežević G, Ignjatović Ristić D, Miljević Č, Jerotić S, Marić N. Do people diagnosed with psychosis
    spectrum disorders share the same personality space with the general population? Big Five
    complemented by the proneness to psychotic-like experiences/ behaviors. – accepted
 
04/2021

Назив: Истраживање квалитета живота особа са епилепсијом

Главни истраживач - Жарко Вукашиновић (Проф. др Јадранка Максимовић)

Сарадници - Доц. др Маја Миловановић, Прим. др Невенка Будер, Др Мирјана Јовановић, Др Влада Радивојевић, ВМС Снежана Златанов

Период израде –  2021
03/2021
Назив: Улога личности, ирационалних уверења и раних привржености у објашњењу зависничког понашања
 
Главни истраживач – Доц. др  Снежана Филиповић
 
Сарадници - Проф. др Горан Кнежевић, Доц. др Оливера Вуковић, Др сци Ивана Перуничић и Прим. др Ивица Младеновић
 
Период израде –  2021-2025
02/2021

Назив: Истраживање когнитивно-бихејбиоралних аспеката у пандемији COVID-19

Главни истраживач – Кл. асист. др Марија Митковић Вончина

Сарадници –Проф. др Милица Пејовић Милованчевић, Доц. др Миодраг Станковић

Период израде –  2021-

 


2020

 

17/2020               
Назив: Разлике у усамљености психијатријских пацијената у односу на дијагнозу

Истраживач – Др Јелена Бузеjић

Главни истраживач – Асист. др Милутин Костић

Период израде –  2020 – 2022
16/2020               
Назив: Однос пацијената према лечењу, лекарима, саветима и информисаност

Истраживач – Др Теодора Јовановић

Главни истраживач – Асист. др Милутин Костић

Период израде –  2020 – 2022
15/2020
Назив: Анализа повезаности инсулинске резистенције и депресије у типу 2 дијабетеса

Истраживач – Асист. др Јелена Станарчић Гајовић

Чланови истражив. тима – Доц. др Оливера Вуковић, Асист. др Милутин Костић, Др Никола Јовановић

Ментор – Проф. Др Александра Јотић

Период израде   2021-2022

12/2020

Назив: Истраживање преваленције злоупотребе алкохола и психоактивних супстанци и психолошких корелата код младих миграната у Србији

Главни истраживач – Кординатор из ИМЗ  – Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић

Сарадници  – ДЕАПС и Филозофски факултет УБ

Публикације:

09/2020

Назив: Полне разлике у синергистичком ефекту активације окситоцинергичке и серотонергичке неуротрансмисије у третману депресије – транслациона студија

Кординатор из ИМЗ  –  Доц. др Бојана Пејушковић

Главни истраживач – Проф. др Весна Пешић (ФармФУБ)

Период израде –  мај 2021 – мај 2024

06/2020

Назив: Валидација Станфордске скале социјалних димензија (СДСС) за процену неуроразвојних поремећаја на српском узорку

Главни истраживач – Кординатор из ИМЗ  – Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић

Центри укључени у истраживање – Др Мирко Уљаревић и Dr Antonio Hardan,  University of Melbourne, Australia

Период израде –  2020 –  2022

05/2020

Назив: Душевне сметње након пандемије COVID-19 популације која се обраћа Институту за ментално здравље

Носилац пројекта - Проф. др Нађа П. Марић

Организациона подршка - Проф. др Милица Пејовић Милованчевић и Доц. др Чедо Миљевић

Саветници на пројекту - Доц. др Оливера Вуковић и Прим. др Олга Чоловић, др сци, супспецијалиста психотерапије (теле-интервенција)

Учесници у истраживању - Доц. др Бојана Пејушковић, др Биљана Лукић, др сци мед Маја Милосављевић, клин. асист., др сци мед Милутин Костић, клин. асист., др сци мед Вања Мандић Маравић, клин. асист., др сци мед. Ана Муњиза, клин. асист., мр сци Александра Паројчић, клин. психолог и Тијана Вранеш, клинички психолог, др Ана Подгорац, др Милица Везмар, др Михаило Илић,  др Јована Маслак, Др Милош Лазаревић, Др Роберто Грујичић и др Неда Огњановић

Публикацијe:

03/2020

Назив: Развој нове скале за процену нежељених ефеката лекова (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT

Носилац истраживања на ИМЗ - Доц. др Оливера Вуковић

Главни истраживач - Kostas N. Fountoulakis

Период израде – 2021

02/2020

Назив: Студија праћења ефикасности сертралина и есциталопрама: оптимизација дозирања на основу јетриних изоензима

Главни истраживач – Доц. Др Марин Јукић, Фармацеутски факултет УБ (носилац пројекта : „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)

Учесници у истраживању са ИМЗ - Доц. Др Чедо Миљевић, Доц. Др Оливера Вуковић, Асист. Др Милутин Костић, Асист. Др Маја Милосављевић и Др Дуња Ранђеловић

Сарадник на пројекту - Проф. др Нађа П. Марић

Период израде  2020-2022

Више о истраживању

01/2020

Назив:  Траума и социјална когниција – анализа повезаности код младих са поремећајима из анксиозно-депресивног спектра

Докторант - Др Милош Лазаревић

Ментор -  Проф. др Нађа П. Марић

Период израде 2020-2022


2019

 

05/2019

Назив: Опрезно праћење депресивне епизоде

Истраживачи- др Милутин Костић

Главни истраживач-др Ана Муњиза; др Данило Пешић; др Вања Мандић Маравић; др Ана Подгорац; др Милица Везмар; др Марија Спасић; др Јелена Дракулић

Период израде 2019-2022

Публикације:
 
Watchful waiting for using depathologization, advice and shared decision making (submitted)
 

 

01/2019

Назив: Истраживање концентрације неуроактивних амина, метаболита кинуренинског пута и цитокина и заступљеност генетских варијанти код пацијената са поремећајем из спектра аутизма.

Истраживачи: Проф. др Мирослав Савић, главни истраживач (Фармацеутрски факултет); Ван. проф. др Милица Пејовић Милованчевић

Главни истраживач-Маст. биол Ања Сантрач; др Александар Обрадовић; доц. др Иван Јанчић; Вања Мандић Маравић; др Роберто Грујичић; др Ана Муњиза; др Јована Маслак; доц. др Јелена Радосављев Кирћански

Период израде 2019-2022


2017

 

08/2017

Назив: Генетичка основа метаболичког синдрома код пацијената на терапији оланзапином и клозапином, као и утицај адјувантне терапије арипипразола код особа са развијеним метаболичким синдромом.

Истраживачи -  др Вања Мандић Маравић и др Милутин Костић.

Период израде - 2017-2022


2015

 
01/2015

Назив: Евалуација ефекта психотерапије.

Главни истраживачи -  Др Олга Чоловић

Публикације:

 


Даље: Архива